Zájemci ji mohou navštívit až do 1. prosince v kapli zámku Bruntál. Výstava vychází z geologických sbírek Muzea v Bruntále a Ostravského muzea. Návštěvníkům přibližuje výskyt prvků v přírodě a barvy křemene.

Na Zemi se přirozeně vyskytuje 94 prvků, další prvky periodické soustavy prvků byly vyrobeny uměle. Z prvků, které se vyskytují v přírodě, jsou představeny ty nejznámější jako je například síra, grafit, měď a podobně. 

Křemen je nejrozšířenějším minerálem, a to jak v krystalické podobě, tak i v sedimentárních horninách. Jednotlivé různě zbarvené odrůdy mají svá jména a jsou i často hledanými drahými kameny. Část odrůd křemene je na výstavě představena.