V galerii v prvním patře rýmařovského gymnázia přibližují studentům dobu před třiceti léty vystavené snímky fotografa Jindřicha Štreita. Stejné fotografie jsou nyní k vidění i na výstavě na rýmařovské radnici.

Jindřich Štreit v tu dobu pracoval jako dispečer na státním statku v Ryžovišti a fotografoval všední život na statku, život na vesnici, práci obyčejných lidí.

„Když přišel Listopad 89, tak všichni fotografové přirozeně odjeli fotit do Prahy, do Olomouce, do Zlína do Brna a fotografovali téma zvonění klíčů. Vše se soustředilo na Prahu. A já jsem se rozhodl nejet do těch měst, ale zachytit to, co se bude odehrávat právě na tom státním statku. Co to udělá s místními lidmi,“ zavzpomínal Jindřich Štreit, který zdokumentoval generální stávku na státním statku v Ryžovišti 27. listopadu 1989 a pochod demonstrantů z Břidličné do Ryžoviště.

„Lidé, kteří pracovali na polích, jezdili traktory, pracovali v kravínech, to byli lidé, kteří byli stateční, ale povětšinou mlčeli. Měli práci a nechtěli revoltovat, upozorňovat na sebe. Jejich práce je bavila a byli nějakým způsobem spokojeni,“ hodnotil Štreit situaci před sametovou revolucí.

„Byl jsem fascinován, že tito lidé najednou zvedli hlavu a dokázali něco, co jsem ani já sám nepředpokládal a nečekal,“ vzpomínal Štreit a dodal, že na vesnicích bylo třeba daleko více odvahy než ve městech. Ve městech lidé na náměstích zvonili klíči, přesto to byly anonymní davy, ale na vesnici se všichni znali, nebyl tu nikdo anonymní.

Většinu snímků, které jsou nyní k vidění v Rýmařově, vystavuje Štreit poprvé.