Úvodní slovo na vernisáži k výstavě barokních obrazů nazvané Návrat aneb Restaurování obrazů ze sbírek muzea si vzala Lenka Baborovská a návštěvníkům představila zrestaurovanou trojici světců.

Autorem sv. Řehoře Velikého, sv. Ambrože a sv. Augustina je zřejmě Jan František Hoffmann, barokní malíř.

„Obrazy patří mezi nejcennější sbírkové předměty našeho muzea. Dlouho ležely ukryty v depozitáři muzea, protože jejich poškození nedovolovalo veřejné vystavení v expozici,“ řekla Lenka Baborovská a dodala: „Díky úsilí Jiřího Karla byla tato díla získána zpět do sbírek našeho muzea.“

Historik rýmařovského muzea Jiří Karel stál u samotného zrodu muzea a je duchovním otcem mnoha místních počinů.

Výstava je rozdělena do několika etap, které návštěvníka seznámí se stavem obrazů před restaurováním, s průběhem a postupem restaurování a s konečným výsledkem.

Restaurátorských prací se zhostila akademická malířka Blanka Valchářová z Opavy. Po ukončení výstavy bude trojice vystavena ve stálé expozici muzea.

Náklady na zrestaurování trojice svatých činily necelých osmdesát tisíc korun a to včetně nových rámů. Z devadesáti procent se je podařilo pokrýt díky získaným dotacím z projektu LEADER.