Knihu s názvem Chlévská lyrika sestavil brněnský básník a veterinář Zdeněk Volf. Antologie veršů se vztahuje již podle názvu k jasně vymezenému tématu chléva, dvora, pastviny, jatek a domácího zvířectva. Volf vybral osmdesát básní, které doprovází osmdesát Štreitových fotografií. Přestože výbor veršů zachycuje tématiku, které se ve své tvorbě věnuje sám Volf, odolal velkému pokušení a své básně do knihy nezařadil.

Kniha vznikala dva roky. „Já jsem poslal básně a Jindra k nim našel fotky,“ řekl Zdeněk Volf. Má blízko k našemu kraji, tady začínala kdysi jeho profesní kariéra. „Před třiceti lety jsem tady připouštěl krávy, když jsem byl po škole,“ prozradil Volf.

Štreitovi se nabídka doprovodit svými snímky verše s vesnickou tematikou velmi zalíbila, protože život venkova je i jeho velké osobní téma. „Osm let jsem dělal na statku a měl jsem to štěstí, že jsem těch osm let mohl být mezi těmito lidmi a fotografovat spojení člověka a zvířete a krajiny,“ prohlásil Jindřich Štreit.

Štreit měl z čeho vybírat, ke každé básni nabídl Volfovi minimálně pět fotografií. Volf byl velmi pečlivý a pedantský při výběru. „Tak náročného editora jsem ještě nezažil,“ pochválil Volfovu zaujatost Jindřich Štreit. „Vzpomínám si na jedno sezení, které trvalo sedm hodin, já měl na druhý den v Praze před profesurou a večer před tím jsem seděl s Volfem na váze u statku a vybíral fotky,“ zavzpomínal Štreit.

Křest knihy se uskutečnil v Rýmařově na místním gymnáziu během vernisáže výstavy nazvané Abnormalizace. Jde o výběr zatím nezveřejněných Štreitových fotografií, které zachycují život u nás v letech 1969 až 1989.