Události, které vstoupily do historie jako liptaňská tragédie, jsme dosud znali jen z článků a přednášek historiků. Krnovský Klub vojenské historie KVH Maxim ve spolupráci s obcí Liptaň a Jesenickým horským spolkem se rozhodli 22. září přímo na místě liptaňské tragédie předvést věrnou rekonstrukci událostí. Díky kulatému výročí chystají i další velké doprovodné akce, na jaké návštěvníci hned tak nezapomenou. Fanoušci vojenské historie nám napsali, co všechno tomu předcházelo.

CO CHYSTÁ KLUB VOJENSKÉ HISTORIE KVH MAXIM

Bude tomu téměř rok, kdy jsme spolu s Jesenickým horským spolkem vstoupili do jednání se starostkou obce Liptaň Blankou Klimoškovou ve věci připomenutí si tragické události, která se odehrála v místní četnické stanici v těžké době odstoupení našich pohraničních oblastí na podzim roku 1938.

Dne 22. září 1938 zde došlo k tragédii, při které bylo zabito šest příslušníků československé Stráže obrany státu a zahynuli itři obyvatelé obce Liebenthal, jak zněl původní německý název dnešní obce Liptaň.

Takzvaná Liptaňská tragédie patří mezi největší střety československé moci s obyvatelstvem Sudet co do počtu mrtvých, ovšem nepatří k těm nejznámějším, a to z důvodu, že oproti těm známým, při kterých docházelo ještě v roce 1938 k pohřbům zavražděných za účasti čs. státních představitelů, byla obec Liptaň osídlena pouze německy mluvícím obyvatelstvem a nebyl zde nikdo české či moravské národnosti, kdo by mohl podat zprávu orgánům státní moci.

S vyšetřováním se tak započalo až po válce v létě roku 1945. Byli jsme velmi potěšeni, že k připomínce a rekonstrukci této tragédie nám byla nabídnuta možnost provést tuto ukázku přímo v budově původní četnické stanice a přesně na den po 80 letech – tedy 22. září 2018.
Když jsme se začali více zajímat o tuto tragickou událost, netušili jsme, jak velké sousto si ukrajujeme.

V literatuře či na internetu existuje několik variant průběhu této hrozné události, které jsou si tak protichůdné v popisu, jak vše probíhalo, že jsme nebyli schopni sestavit smysluplný scénář pro rekonstrukci celé události. Naštěstí existuje ucelený a podrobně zpracovaný soubor dokumentů z poválečného soudního procesu, výslechů svědků a různých hlášení, takže se již nyní máme o co opřít.

Zde bychom chtěli poděkovat Ondřeji Kolářovi – historikovi Slezského zemského muzea v Opavě – za poskytnutí těchto důležitých informací, které pečlivě shromáždil a chystá vydat ve své knize.

Pro účastníky a milovníky historie, které tímto srdečně zveme, provedeme v obci Liptaň i bojovou ukázku osvobozovacích bojů Osoblažska z jara roku 1945, kdy docházelo k prudkým bojům mezi příslušníky německé branné moci a Rudou armádou.

Jako lákadlo a zajímavost bude jistě pro mnohé použitá druhoválečná technika, která bude nasazena v ukázce. Především na sovětské straně tank T-34, letadlo JAK-3, kanón ZIS 3 či průzkumné obrněné vozidlo White Scout, na druhé straně originální bojové vozidlo pěchoty Wehrmachtu SdKfz 251, kanón PAK 35/36 a další.

Výročí liptaňské tragédie provází akce s letadlem Jak-3 a tankem T-34.

Bude zde taktéž množství pyrotechniky a druhoválečných pěchotních zbraní. Součástí slavnostního dne bude i bohoslužba za padlé a pietní akt za účasti státních představitelů.