Tuto akci je možné spojit s účastí na turistickém pochodu i s projížďkou po úzkokolejce Osoblažce. Začátek trasy pochodu je totiž na nádraží v Koberně. Po příjezdu vlaku z Krnova krátce po poledni se vydávají turisté pěšky po naučné stezce. Ta bude označena piktogramem kostela a směrovkou do Hrozové. Délka trasy je přibližně 2,5 kilometru.

Setkání u kostela v Hrozové bude spojeno nejen se slavnostním otevřením stezky, ale také s připomínkou téměř zapomenutých svatodušních svátků, které provází tradice smažení vaječiny.

Pro zájemce je připravena prohlídka kostela sv. Michaela Archanděla, který proslavil nález fresek ze 13. století, jež se řadí mezi nejstarší dochované fresky na území Moravskoslezského kraje.

Nedávno objevené starobylé fresky v kostele v Hrozové jsou svědectvím staleté kontinuity křesťanství v našich zemích, kultivace zde žijícího obyvatelstva. Na Osoblažsku u kostelů a podobných památek nainstalována informační tabule, aby se cyklisté a turisté na svých výletech něco dozvěděli o historii tohoto regionu.

„Dozvíme se, jak dnešní vylidněné a demolicemi všeho druhu postižené obce se před několika staletími nebo některé dokonce ještě před pár desítkami let skvěly v plné kráse či slávě. Například na informační tabuli v Matějovicích se dočteme, že místní kostel nechal roku 1878 postavit prelát z Vratislavi, což je dnešní Wrocław.

Úzké vazby na Wrocław, někdejší metropoli Slezska, dokládají i nedávné objevy v kostele v Bohušově. Nejstarší zde nalezená hrobka z 16. století patří Jindřichu Supovi z Fulštejna, vratislavskému světícímu biskupovi. Zajisté by se nenechal pohřbít v nějaké nevýznamné lokalitě," představila zajímavosti naučné stezky Ludmila Čajanová, podle které je orientace tohoto regionu na Vratislav nesporně silnější než na Vídeň nebo na Prahu.

K Vratislavi měl velmi blízko také slavný majitel zámku ve Slezských Rudolticích, hrabě Albert Hodic, který žil v 18. století.

Anna Dohnalová