Autorem textové části je člen Klubu za starý Bruntál a čerstvý držitel jeho výroční ceny Ctibor Navara. Jednu z kapitol publikace pak napsal předseda klubu Pavel Rapušák, který je také autorem naprosté většiny fotografií. Obec Razová leží na dohled od Velkého a Malého Roudného - dvou majestátních jesenických sopek, které jsou nejvýchodnějším výběžkem nejmladšího vulkanického masívu v České republice vzniklého na rozhraní třetihor a čtvrtohor přibližně před jedním až 1,5 milionem let.

Sopky jsou původci unikátního vulkanického nerostu - tufitu, který vznikl spadem sopečného popela a dalšího spadu do sladkovodního jezera. Vzácné přírodní lokality obce Razová zvané Razovské tufity inspirovaly Klub Za starý Bruntál k přípravě založit v obci unikátní Muzeum tufitů. Zde bude sopečný nerost prezentován fotograficky a v písemných materiálech, návštěvník zde najde ukázky jeho praktického využití v kamenických výrobcích i uměleckých předmětech.

Publikaci, která podrobně mapuje minulost i současnost Razové a současně také informuje zájemce o unikátním sopečném tufitu, je možné si koupit v bruntálském Městském informačním centru.