„Vždy mě lákají události trochu tajemné, k nimž je málo reálií, materiálu. Takovou je i darování újezdu Kyrnow tišnovskému klášteru, které je zmíněno v listině vydané českým králem Václavem v roce 1240.

Pro Krnov to bylo zásadní období, kdy se z osady stával městem, a mě zajímalo, jak tady lidé žili, co si oblékali, co jedli, a chtěl jsem ukázat, že to byli lidé stejní jako my, se stejnými radostmi a starostmi. Takže kromě historických událostí se v knize věnuji hlavně každodenním příběhům obyčejných lidí," říká Vladimír Blucha.

Při psaní knihy vycházel ze svých znalostí i z prací předních českých odborníků na raný středověk Jaroslava Bakaly nebo Vlastimila Vondrušky. „Taky jsem chtěl vidět hmotnou kulturu z té doby. Proto jsem navštívil Moravské muzeum v Brně, které dělalo výzkum středověkých osad na Boskovicku a získalo spoustu poznatků a materiálů, z nichž jsem hodně čerpal," dodává.

Motivem knihy, který také zdobí její obálku, jsou raněstředověké rolničky, nalezené na území Úvalna archeologem Jiřím Juchelkou. „Celé území na východ od Krnova po Úvalno je známé bohatými nálezy z doby bronzové, krásnými a zachovalými ozdobami, které byly až uměleckými díly. Ve 13. století takové věci lidé už nevyráběli, ale uchovávali ty, které našli, a zdobili se jimi.

Stejně tak činí dívka z mého příběhu, která na ozdobu používá kulaté bronzové rolničky," uvádí Vladimír Blucha, který je v Krnově známý jako historik, pedagog a dlouholetý kronikář. Letos oslavil třiaosmdesáté narozeniny. Je autorem nebo spoluautorem jedenácti knih a publikací.

Příběh bronzových rolniček v újezdu Kyrnow vydalo město Krnov. Zatím je pouze v elektronické podobě na internetových stránkách města. S tištěnou verzi se počítá začátkem příštího roku.