Takzvaná Ďáblova bible vznikla ve 13. století na Chrudimsku. Za třicetileté války ji odvezla z českých zemí švédská vojska. Poprvé od doby před 360 lety, kdy rukopis bible od nás přivezli Švédové jako válečnou kořist své královně Kristýně, je Ďáblova bible znovu k vidění na území České republiky. Bude ji do 6. ledna příštího roku vystavovat Národní knihovna.

Jeden z nejcennějších středověkých rukopisů je součástí výstavy, kterou připravila spolu s Národní knihovnou Švédska. Návštěvník výstavy má možnost blíže poznat obsah této největší středověké knihy, ale i její napínavou cestu staletími. Rukopis je vystaven v nové speciální trezorové místnosti. Ďáblova bible, latinsky Codex gigas, láká svým obsahem i podobou - ve středověku byla dokonce přirovnávána k sedmi divům světa. Váží 75 kilogramů, dřevěné desky knihy měří 900 krát 505 milimetrů. Během letošního roku byla dokončena její kompletní digitalizace.

Fascinující je podle odborníků jednota knihy, soulad písma a iniciál, harmonie celkové kompozice a jednotlivých detailů. Všechny texty jsou navíc dodnes čitelné. Vše nasvědčuje tomu, že kniha byla životním dílem jediného autora. Historici odhadují, že se tak monumentální práci musel dotyčný písař věnovat možná až dvacet let. Bible vznikla na přelomu 12. a 13. století v benediktinském klášteře v Podlažicích u Chrudimi, později se dostala do klášterů v Břevnově a Broumově. Nakonec ji Švédové za třicetileté války odvezli z rudolfinských sbírek jako válečnou kořist. Rukopis opustil Švédsko od té doby jen dvakrát - v roce 1970 byl zapůjčen do USA, před osmi lety cestoval do Berlína.

Kniha je psána latinsky a obsahuje čtrnáct textů různého charakteru. Za úvodním Starým zákonem následuje takzvaný Penitenciál - příručku pro kněze obsahující seznam hříchů a způsoby pokání. V této části textu se nachází největší pozoruhodnost knihy, vyobrazení skoro půlmetrové barevné postavy čerta. Další stránky knihy obsahují zaklínací formule k zahánění nemocí či k vypátrání zloděje. Zřejmě nejcennější dokument představuje opis Kosmovy kroniky, který patří k nejstarším a nejlepším. Podle legendy byla bible napsána za jedinou noc. Mnichovi kajícímu se z těžkého hříchu, prý pomáhal ďábel. Jeho podobiznu prý zakreslil do knihy z vděčnosti. I přes legendu kodex inkvizice nikdy nezatratila, naopak se stal středem zájmu učenců i milovníků umění a kuriozit.

O zapůjčení Ďáblovy bible požádal na podzim 2005 tehdejší premiér Jiří Paroubek během návštěvy Švédského království. Tehdy řekl, že Česko nezpochybňuje, že kniha odvezená z českých zemí v roce 1648 je vlastnictvím švédského státu. K historii i vzniku Ďáblovy bible se váže řada záhad, které teprve čekají na objasnění. To je výzva pro Arnošta Vašíčka, který patří k nejznámějším českým záhadologům současnosti. O výsledky svého pátrání se zítra podělí se svými krnovskými příznivci. Vašíček byl už několikrát hostem v Krnově a svým vyprávěním vždy dokázal zaujmout.