To v Krnově budou sázet památeční lípu až ve čtvrtek 25. října. Lípa poroste u Základní školy v Žižkově ulici a bude kolemjdoucím připomínat, jak jsme slavili sto let republiky. Slavnostní cveremoniál za přítomnosti zástupců města začíná v 11 hodin u Základní školy v Žižkově ulici.

Lípa byla od pradávna posvátným stromem Slovanů. U nás je považována za národní strom od roku 1848. Její vyobrazení můžeme najít například na standartě prezidenta České republiky nebo na státní pečeti.

„Bude se jednat o lípu srdčitou, která bude mít obvod kmínku asi 20 centimetrů a vysoká bude kolem čtyř metrů,“ uvedl Dušan Martiník z krnovského odboru životního prostředí.

Lípy patří mezi stín snášející dřeviny, kterým vyhovují vlhčí stanoviště.

Tato lípa nebude prvním krnovským stromem republiky. Další se nachází vedle fary u kostela sv. Martina. Zde byl strom republiky vysazen 28. října pár měsíců poté, co při srpnových událostech 1968 byla republika obsazena vojsky Varšavské smlouvy a kasárna si zabrala sovětská armáda.

Krnované dávali najevo, že se srpnovými událostmi nesouhlasí a vysazení lípy bylo manifestací za svobodu vlasti. Vedle stromu byl odhalen také památník z bludného balvanu. Několikrát lípu zlomili příznivci normalizace, ale kmen i bez koruny vždy znovu obrašil. Dnes je zde nádherná padesátiletá lípa.