„Města v České republice si stále více uvědomují nutnost informovat občany o klimatických změnách i konkrétních opatřeních. Organizace CI2 proto připravila tuto putovní výstavu, která tematicky navazuje i na krnovské aktivity, týkající se ochrany klimatu a adaptace na změny,“ vysvětluje Pavla Hájková z odboru životního prostředí a dodává, že Krnov patří k městům, která uvažují o zkvalitňování životního prostředí v dlouhodobém časovém horizontu, a proto ve svých plánech zohledňuje důležitost přizpůsobení rozvoje klimatickým změnám.

Jednotlivé panely ukazují příčiny a dopady změny klimatu nejen u nás, ale i ve světě.

Expozice zároveň na konkrétních příkladech přibližuje nejen to, co mohou pro zlepšení udělat jednotlivci, ale také opatření, která mohou uskutečňovat veřejné správy či podniky.

„Součástí výstavy jsou rovněž náměty na jednoduché aktivity, které jsou dostupné téměř každému. Svůj byt, zahradu nebo životní styl totiž za nás nikdo nepřizpůsobí a některá nenáročná opatření mohou být zároveň impulsem pro změny životního stylu,“ popisuje Pavla Hájková.

Unikátní výstavu si mohou zájemci prohlédnout v prostorách odboru životního prostředí od pondělí 22. října do pondělí 5. listopadu.

Součástí zahájení bude beseda s jedním z autorů expozice, která se uskuteční od 16.30 hodin v malé zasedací místnosti v prvním patře radnice. K dispozici bude i řada doprovodných materiálů a informací k tématu.