Právě dnes obhlédnou unikátní nález na Sovinci zástupci orgánů památkové péče a restaurátor Josef Duchan, který zahájí práce na záchraně nečekaného objevu. Malbu našli při opravě hradu pracovníci krnovské stavební firmy Aleše Fouska z Krnova. O malbě nevěděli památkáři ani návštěvníci hradu, kteří se pohybovali dlouhá léta jen pár metrů od ní.

„Malba vznikla při renesančních úpravách hradu. Nalézá se v patře šesté brány na oblouku vstupu z pavlače pátého nádvoří. Renesanční nástěnná malba pochází z osmdesátých let šestnáctého století,“ řekla Deníku historička umění bruntálského zámku Ľubica Mezerová a popsala malbu jako rozety v rámech, imitující štukovou výzdobu s výraznou barevností. „Renesanční omítky jsou fragmentárně dochované, ale již pekované (to je záměrně poškozené, aby přilnula nová vrstva omítky – poznámka autora) i na dalších stěnách v obou prostorech,“ pokračovala Ľubica Mezerová.

Nález ukrývala vrstva omítky z devatenáctého století. Přesto, že v té samé místnosti měnili dělníci v 70. letech 20. století podlahy, na malbu nepřišli. Podařilo se to až ve chvíli, kdy se rozhodli památkáři pro obnovu renesančního okna s kamenným ostěním. Zbytky maleb se našly pod odpadnutými kusy omítky při opravě šesté brány, na níž poskytl finance Moravskoslezský kraj.

Restaurují se idochované omítky

„Tyto malby jsou původní. Vážím si i toho, že dělníci firmy Fousek ihned po nálezu zastavili práce a zavolali nás,“ zdůraznila Ľubica Mezerová. Malby nafotili a přizvali restaurátorku Blanku Valchářovou z Opavy, která zajistila malované omítky před spadnutím.

Ode dneška restaurují na Sovinci nejen malby, ale i omítky dochované v této části hradu. „Proč hovoříme o tak unikátním nálezu. Po požáru v roce 1945 byly zahájeny práce na obnově a údržbě hradu. Omítky tehdy byly oklepané a zdivo torkretované cementovou maltou. Původní omítky se zachovaly jen v několika interiérech,“ vysvětlila význam nečekaného nálezu památkářka Mezerová.

Původní malby se na Sovinci po požáru zachovaly mimo šestou bránu ještě v jednom prostoru jižního paláce a ve sklepě na horním hradu. „Co se týká nástěnných maleb, nejzajímavějším a největším nálezem je ale skutečně objev v patře šesté brány,“ podotkla Mezerová. Jedná se o dekorativní výmalbu klenby na obloukovém pásu. Zobrazuje čtverce s barevnými rozetami, imitujícími štukovou výzdobu.

Čtverce jsou šedobílé, rozety a pole v pastelových barvách. Ve spodní části oblouku se dochovaly jen šedé a modré pruhy – možná kvádrování a černé i hnědé linky. Podle nálezu si lze představit, jak nádherně byly kdysi interiéry hradu Sovince vyzdobené. Dnes můžeme jen litovat, že se omítky téměř ze všech prostor nedochovaly.