Tento svátek, který se snaží připomenout dopady našeho chování na životní prostředí bude letos zaměřen hlavně na živočichy. Martin Bodešínský z krnovského Střediska ekologické výchovy k tomu říká:

„Pro letošní rok jsme se snažili obměnit aktivity, které si mohou návštěvníci akce vyzkoušet. Na náměstí tak potkáte sokolníka, včelaři nás seznámí s tím, co se děje v úlu. Potkáte i pejskaře v rámci Voříškiády.“