Na dva dny se pro návštěvníky otevře kostel Církve československé husitské v Bruntále u rybníka. Organizátoři z Církve československé husitské, Klubu Za starý Bruntál a Základní umělecké školy se nejen připojili k celostátní páteční akci Noc kostelů, ale dokonce zde program rozšířili na dva dny a akci nazvali Den kostelů.

V pátek 24. a v sobotu 25. května bude kostel otevřen od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Připravena je prohlídka chrámové lodi v přízemí, výstava maleb žáků bruntálské Základní umělecké školy (ZUŠ), kteří zachytili kostel na Uhlířském vrchu. K vidění bude i výstava fotografií Pavla Rapušáka z první etapy rekonstrukce chrámových varhan.

Po oba dny vždy v 15 hodin začíná komentovaná prohlídka sklepení pod kostelem, průvodcem bude předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák. V pátek v 17 hodin proběhne také malý koncert žáků ZUŠ Bruntál. (ot)

Páteční Deník s TV magazínem.