Na děti čekají zábavné hry nejen s hasičskou tématikou, velká hasičská skluzavka, trenažér F1, skákací hrad, plnění soutěžních úkolů a spousta hasičské pěny.

Páteční Deník s TV magazínem.