Autorka, pedagožka a výtvarnice Petra Venclíková se narodila v Ostravě, kde i doposud bydlí. Vystudovala doktorský studijní program Výtvarná výchova na Masarykově univerzitě v Brně. Největší přednost ve své práci věnuje žákům na střední škole ve výchovném poradenství, protože sama pozici výchovné poradkyně zastává.

Z výstavy Symfonie odpočinku Petry Venclíkové v Muzeu Beskyd.Zdroj: Archiv

„Předmětem mého zkoumání se stalo sdílení myšlenek, prožitků, duševního rozpoložení a obsahů sdělení žáků ve výtvarných pracích. Mnoho z nich pochází z rozvrácených rodin, dětských domovů, pěstounských rodin či jsou jinak psychicky deprimováni nebo prožili určitá traumata. Nejedná se pouze o žáky zanedbané. Zobrazení životních situací a slovních výpovědí žáků mě přivedlo ke zkoumání příčin problémů, které jsou v současné době celospolečenským diskutovaným tématem,“ popisuje Petra Venclíková náplň své práce.

Během své výtvarně-pedagogické kariéry Petra Venclíková byla účastna na mnoha tematických konferencích a absolvovala odborné kurzy týkající se problémů, kterými se zabývá.

Jaromír Nohavica uspořádal koncert pro tým a zaměstnance FC Baník Ostrava koncert v Heligonce, 9. prosince 2019 v Ostravě. Na snímku Jaromír Nohavica.
Jarek Nohavica opět zve do svého podkroví

Materiály použité ve vystavovaných dílech v rámci výstavy Symfonie odpočinku mají určitý podtext a návaznost. „Kovový materiál jsem použila jako návaznost na industrialitu našeho kraje, převážně však města Ostravy. Výstava je vyústěním mé disertační práce, kde se zabývám těžkostmi a problematikou současné mládeže v Moravskoslezském kraji, jelikož jsem středoškolskou učitelkou a výchovným poradcem,“ zmiňuje autorka.