Tradiční výběrový koncert, dokonce za doprovodu vokálu, je připraven do Koncertní síně sv. Ducha v Krnově na neděli 27. prosince od 17 hodin.

Pro Krnovany se stalo již tradicí opustit opulentní vánoční stoly a využít mimořádné nabídky v programu Koncertní síně sv. Ducha. „S organizací výběrového vánočního koncertu v závěru roku máme dobré zkušenosti. Koncert je mimo předplatné, a tak nabídku mohou využít i ti, kteří během roku na pravidelné návštěvy nemají třeba čas či se chtějí setkat s přáteli v naší unikátní koncertní síni,“ vysvětlila Marie Žambochová, dramaturgyně koncertní síně.

A protože hlavní zájem mezi nepravidelnými hosty koncertů bývá o koncert varhanní, byl vybrán i letos. Ostatně jejich monumentální a sakrální zvuk k náladě Vánoc bezesporu patří. V programu zazní skladby známých barokních mistrů, ale i vyhlášených mladších skladatelů. Nebudou chybět ani koledy z pera Adama Michny z Otradovic.

Za klaviaturu usedne varhanice francouzské farnosti v Praze a v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu, Eva Bublová, nositelka řady ocenění z prestižních mezinárodních soutěží. Pěvecké party přednese Bronislava Tomanová, která se mimo vlastní umělecké kariéry věnuje výuce sólového zpěvu a hlasové terapii.

Dita Voznicová