Z jejich práce vyšel komplexní materiál se základními evidenčními údaji a fotodokumentací. "Na konci března jsme práci uzavřeli a zjistili jsme, že na území města se nachází k tomuto datu celkem čtyřicet prostorových objektů, mnoho z nich je samozřejmě se sakrální tématikou," říká Rostislav Balner, pracovník odboru, který měl celou záležitost na starosti.

„ Zásadních důvodů, proč jsme celou akci realizovali, je několik. Hlavním však je, že některé z těchto objektů potřebují opravit, a to ať už z estetických nebo bezpečnostních příčin. Abychom my, jako město, mohli opravu zajistit, potřebujeme mít doklad, že majetek je náš. A tady jsme shledali, jak nedokonalá je evidence v této oblasti. Všechny objekty jsou na parcelách ve vlastnictví města, ale ne u všech se nám podařilo průkazně najít a dokladovat vlastníka. Některé z nich nemají žádnou průvodní dokumentaci, byly do exteriéru osazeny v rámci terénních úprav, například při dokončení nové stavby nebo její rekonstrukce,“ dodává Balner.

V těchto případech se úředníci domnívají, že vlastníkem je město, větší problémy se týkají sakrálních objektů a doklady chybí například i k sousoší truchlící ženy, které je umístěno u kaple na městském hřbitově nebo k Památníku obětem I. a II. světové války umístěného tamtéž. „ Spolu s odborem správy majetku města nyní hledám formu, jak celou situaci dořešit,“ uzavírá Balner. Sochy a objekty se tak dočkaly nejen pořádku v majetkové evidenci, ale i posouzení technického stavu. Z materiálu vyplývá, že nejméně sedm z nich volá po akutním zásahu restaurátora. Patří mezi ně už dlouho drolící se sousoší „Rodina“ ak.sochaře Jíravy a prolézačka „Kohout“ stejného autora.

Opravu by si zasloužil i nadživotní Bedřich Smetana, ale po zásahu restaurátorů volá i relativně mladé, jen asi dvacetileté sousoší „Tři grácie“ Olbrama Zoubka. U některých soch je doporučeno jejich přemístění na vhodnější místo. Tak se možná před poliklinikou po opravě ocitne sousoší Žena s dítětem, které zatím stojí v areálu bývalé mateřské školky U nových staveb. Jak v závěru přiznal Rostislav Balner, pracovníci odboru se v budoucnu chystají na další podobnou inventarizaci. Tentokrát se bude jednat o legálnost prostorových reklamních poutačů, které jsou po městě rozmístěny.