V Krnově to bude již sedmdesát let od vzniku prvního oddílu Junáka vedeného Josefem Hankusem. Z té doby se krnovským skautům dochovala jeho legitimace z dubna 1937 podepsaná přímo zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem. Nejen tuto vzácnou relikvii, ale také kroniky můžou zájemci vidět na putovní výstavě, která je v současnosti umístěna v prostorách Městské knihovny v Krnově.

Výstava je pořádána ve spolupráci s okresní radou Junáka a je veřejnosti přístupná vždy v otevírací době knihovny. Krnovské skautské oddíly rády přivítají ve svých řadách nové členy z řad mladých i starších zájemců. V minulém měsíci se krnovští skauti jako jediní z našeho kraje zúčastnili celostátního skautského setkání v Praze.