Sraz zde měl Klub autorů, působící v rámci Českomoravské myslivecké jednoty. „Klub byl oficiálně založen loni a toto je naše druhé oficiální setkání, ale pravidelně se scházíme již od roku 1999. Sdružuje autory myslivecké beletrie, odborné literatury, scénáristy, malíře a fotografy přírody, je nás pětatřicet členů,“ řekl jednatel Klubu Jiří Kasina. J

iří Kasina působí také jako šéfredaktor časopisu Myslivost a při nejrůznějších akcích přišel na to, že autoři a spisovatelé se znají podle jména, ale ne osobně. To jej přivedlo na myšlenku založení Klubu a především k vzájemnému setkávání. „Po několika srazech jsme zjistili, že si máme co říci,“ podotkl Kasina.

Setkání v Karlově Studánce bylo organizačním dílem místního spisovatele Oty Bouzka, ten našel podporu u vedení lázní. Autoři si tak mohli nejen vyměnit poslední zkušenosti, ale představit se i veřejnosti na besedě v jídelně lázeňského domu Libuše. A nemohla chybět ani ukázka loveckých fanfár, vábení jelenů či promítání snímků o myslivosti a přírodě. Myslivecký historik Jaromír Kovařík třeba lidem prozradil, že z lidských činností se v písemnictví a v malířství nejčastěji objevuje právě lov, nejstarší příručka se vztahem k myslivosti pochází již z období třetího a čtvrtého století před Kristem.

Jedním z členů Klubu je třeba fotograf Martin Žatka z Bruntálu. „Měl jsem touhu zachytit své prožitky v přírodě a pro to jsem zvolil fotoaparát,“ představil se Žatka posluchačům. V Karlově Studánce o myslivecké akce není nouze, v tomto duchu se neslo i zahájení lázeňské sezony. V obci nyní přemýšlí nad dalšími akcemi, jednu by rádi uspořádali třeba na svátek Huberta, patrona myslivců a lovců.