Špatný technický stav obou budov ZUŠ Krnov trápil ředitele ZUŠ Kamila Trávníčka od jeho nástupu do funkce v roce 2011. „Před lety proběhla dílčí rekonstrukce, aby sídla alespoň trochu odpovídala potřebám školy. Bohužel stav obou budov je opět velmi špatný. Objekty neodpovídají hygienickým normám," podotkl ředitel Trávníček s tím, že řešení hledal ve spolupráci s vedením města Krnova.

„Našli jsme společně cestu k řešení, a tou je stěhování naší školy do nových prostor. K přesunu by mělo dojít 
v příštích letech. Vytipovanou budovou, která se líbí také pedagogickému sboru, je bývalé akademické gymnázium vedle kina Mír. Zásadní slovo ale budou mít až zastupitelé města," dodal Trávníček.

Kamil Trávníček je nejen ředitelem umělecké školy, ale také sbormistrem dívčího pěveckého sboru Ars voce Krnov. Má významnou zásluhu na úspěších školy se šesti stovkami žáků z celého Krnovska, která pod jeho vedením změnila svou tvář.

„Nebylo jednoduché usednout do křesla, kde seděl Karel Dospiva či paní doktorka Jiřina Fulneková. První rok jsem trávil mnoho času tím, abych pronikl do systému a specifik totoho typu školy. Současně jsem řešil i nelehký úkol. Základní umělecké školy se již dva roky připravovaly na reformu, takže bylo třeba vytvořit nový školní vzdělávací program," ohlédl se Trávníček do minulosti.

ZUŠ Krnov se významnou mírou podílí na kulturním životě 
v regionu. Za poslední dva školní roky její žaci a pedagogové vystupovali na více než 300 akcích. „Hlavním smyslem školy je poskytovat základy uměleckého vzdělávání a rozvíjet u dětí pozitivní vztah k umění a kultuře. 
V hudebním, výtvarném, tanečním i dramatickém oboru máme mnoho talentů, kteří patří do republikové špičky," pochlubil se Trávníček a dodal:

„Nikdo nechce zpívat či tančit jen pro sebe. Naše akce za minulý rok navštívilo mnoho lidí z celého regionu. Na jaro máme připravenou řadu dalších koncertů a představení." Škola má nové internetové stránky a zájemci se o akcích mohou dozvědět také třeba na facebooku.

Jaromír Kroutil