Poslední únorový týden odjel sbor Rosnička společně s děčínským sborem Březiňáček do Bruselu na pozvání úředníků Evropského parlamentu. Mladí zpěváci cestu využili i k poznání místa, kde se odehrávají důležitá politická a společenská rozhodnutí.

Prohlédli si se zájmem prostory, kde se nachází centrum současné evropské politiky, průvodcovské úlohy se ujal europoslanec Jaromír Kohlíček. Ten seznámil děti s historií, vedoucími představiteli a funkcemi této významné instituce.

Odpolední koncert v gotické katedrále Saint Michelle byl vyvrcholením bruselských zážitků a děti získaly zasloužený obdiv publika. Na druhý den se zpěváci mohli podívat na další zajímavá místa v Bruselu. Sbory odjely do Waterloo, místa poslední Napoleonovy bitvy a navštívily místo, kde se před padesáti lety uskutečnila světová výstava Expo 58 a mohly obdivovat slavné Atomium, umělecky ztvárněný model atomu.

Všichni se díky pestrému programu vrátili domů obohaceni nejen o umělecké zážitky, ale s pocitem, že poznali další kousek Evropy.

(vo)