Výročí 17. listopadu 1989 si Krnované v minulosti připomínali zapalováním svíček, společným vzpomínáním nebo dokonce promítáním dobových filmových týdeníků z kinomaringotky na fasádu krnovské radnice. Vzpomínky přímých účastníků blednou, ale naštěstí vše podstatné je v knize Revoluce objektivem, Krnované 1989-1990.

Tuto knihu lze dnes koupit například v infocentru na krnovském náměstí. K dvacátému výročí sametové revoluce na Krnovsku ji vydali Zdeněk Jeník a Petr Strnadel ve spolupráci s krnovským archivem. Největší zásluhu na této publikaci ale mají Vladimír a Tomáš Vocelkovi, Gustav Aulehla, Josef Kuník, Richard Hrček a Martin Hradečný, kteří poskytli unikátní fotografie ze svých archivů.

„Byli jsme svědky historických okamžiků, o kterých kniha pojednává, byli jsme jejich aktéry a v Krnově také jejich aktivními protagonisty. Na tom, jak by měla vypadat, jsme se shodli okamžitě. Žádné hodnocení, žádné komentáře, žádný patos. Jen fotografie lidí, momentky událostí zasazené do do soudobých reálií zimních měsíců roku 1989 a 1990. Od revoluce ke svobodným volbám," napsali autoři knihy ve své předmluvě.

Pamětníci, hledejte!

Díky nim mohou pamětníci v davech demonstrantů na krnovském náměstí hledat svou tvář a nad archivními fotkami vzpomínat, jak se podíleli na nejvýznamnější události naší poválečné historie. Fotografický příběh začíná v týdnu po 17. listopadu 1989, kdy se před krnovským divadlem Julia Fučíka zformovaly první demonstrace.

Komunističtí pohlaváři honili studenty, kteří chtěli v rodném Krnově referovat o stávkách na vysokých školách a dokonce se pokusili na krnovském náměstí uspořádat pro režimní mítink. Zástupcům rodícího se Občanského fóra nedělalo problém občany z náměstí přesměrovat před divadlo, kde se jich 26. listopadu 1989 shromáždilo na pět tisíc.

Občanské fórum

Další snímky dokumentují vznik Občanského fóra, kterému poskytl azyl ve své klubovně v Revoluční ulici ochránci přírody. Další setkání aktivistů se odehrávala v hotelu Slezský domov, v klubovně Českého svazu ochránců přírody ČSOP v budově radnice nad spořitelnou a nakonec i v divadle.

Na tato diskusní setkání začaly chodit nekomunistické osobnosti, které se ve své profesi těšily značné vážnosti. Byli to například ekolog Miloš Vyleťal, výtvarník Mikuláš Rutkovský, učitel Miloš Olšanský, duchovní Milan Moletz, lékař Jiří Halíř, inženýr Vilém Sýkora nebo architekt Vlastimil Zillich.

Svobodné volby, Havel i Klaus

Další fotografie ukazují zaplněné krnovské náměstí v době generální stávky 27. listopadu i spontánní demonstrace následujících dní.

Následuje odchod sovětských okupantů z Krnova, první prohlídky vyklizených kasáren, happening provázející zahalení srpu a kladiva i návštěvu nového ministra financí Václava Klause. Ukazují také krnovská zákoutí oblepená ručně malovanými, sametově revolučními plakáty. Velkým finále je návštěva prezidenta Václava Havla.