Renovací prochází střecha jižního paláce a pokračuje rekonstrukce pavlačí na pátém nádvoří. Za přispění zřizovatele, Moravskoslezského kraje se doznala opravy střecha paláce severního. „Pokryta plechem ze šedesátých let byla v havarijním stavu. Při současných rozmarech počasí vítr odfoukl plechové kusy střechy na nádvoří, což bylo i pro návštěvníky hradu nebezpečné,“ řekla ředitelka bruntálského muzea Haně Garncarzové. Příchozí mohou nově obdivovat monumentální rytířský sál v remtru, podzemní prostory v jižním paláci a ve skále pod horním hradem i část hospodářského zázemí hradu, vinný a jídelní sklepy.

Svatba v rytířském sále? Na Sovinci samozřejmost

„Páté nádvoří je srdcem hradu, kde se odehrává nejvíce událostí, akcí, divadelních představení a hudebních produkcí. Odtud vycházíme i při opravách. Potíže způsobují při záchranných pracích zásahy do samotné podstaty hradu z roku 1990, které dnes musíme odstraňovat,“ připomněla vedoucí útvaru památkové péče bruntálského muzea Ľubica Mezerová.

Nově vystavěný rytířský sál poslouží svatebním obřadům. „Chceme, aby se staly trvalou samozřejmostí hradu. Letos se zde uskutečnily dva obřady, kterým byl hrad kulisou,“ bilancoval sezonu sovinecký kastelán Pavel Zástěra.

Interiéry oživují pravidelné výstavy

Komfort prohlídek vylepšují expozice ve zrekonstruovaném jižním paláci, jako nová výstava Zlomky minulosti s archeologickými skvosty, nalezenými během rekonstrukcí hradu. „Vystavujeme autentické reálie Sovince. Část výstavy zahrnuje gotickou a renesanční keramiku, druhá kachle, které představují ucelenou galerii řádových rytířů a jejich heraldiky,“ prozradil správce archeologického depozitáře bruntálského muzea Igor Hornišer. Podle něj nemá sbírka v celé Evropě obdoby. Pokračují stávající expozice lesnické školy, mučírny, hradního pokoje a militarií včetně řádů, vyznamenání a střeleckých terčů.

Práce na hradu provádí krnovská firma Aleše Fouska: „Používáme speciální receptury vápenné malty, dlažby děláme ručně. Na Sovinci děláme s přestávkami sedmým rokem.“ Jeho pracanti hrad vylepšili o břidlicové a cihelné dlažby, střechy, krovy, dveře i věž. Třetí měsíc vysílá na hrad denně na dvacet dělníků. Nejprve demontovali střechu jižního paláce z pálené doubravky, byla znehodnocena sluncem. Turisté si mohou nově pochvalovat i vystavěné sociální zázemí, potřebné a kýžené toalety vyrostly vloni na druhém nádvoří.