Nová výstava soukromých fotografií v Městském muzeu Rýmařov nazvaná Zahrada Františka Vaňáka ukazuje zálibu tohoto dlouholetého rýmařovského kněze v zahradnictví a představuje jeho osobnost skrze obrazy, které ještě neměl nikdo šanci vidět. Výstava potrvá až do 3. prosince.

„Návštěvníci si mohou všimnout ve vitríně malé krabičky s diapozitivy. Ta pochází z místní fary a měla původně skončit v odpadu. Při úklidu ji ale objevil pracovník technických služeb Luděk Vyoral a napadlo ho, že ji odnese panu Jiřímu Karlovi,“ vyprávěl příběh výstavy Michal Vyhlídal z Městského muzea Rýmařov.

Jiří Karel hned poznal, že jde o soukromé fotky Františka Vaňáka a schoval je u sebe do té doby, než za ním přišel Miroslav Hanuš, který se věnuje bádání o životě Františka Vaňáka. Toho napadlo, že by se s fotkami mělo něco udělat.

„Díky grantu z Moravskoslezského kraje a příspěvku města Rýmařova se nám povedlo diapozitivy digitalizovat a vytisknout je ve větším formátu, aby bylo možné je vystavit,“ pokračoval Michal Vyhlídal. Součástí výstavy je i katalog se studií o životě Františka Vaňáka a všemi digitalizovanými fotografiemi.

Ti, kteří nestihnou výstavu v rýmařovském muzeu, však nemusí smutnit. Muzeum Rýmařov se rozhodlo pojmout výstavu jako putovní a všichni zájemci, kteří by rádi představili osobnost Františka Vaňáka, mohou muzeum požádat o zapůjčení fotografií a uspořádání výstavy v jiné obci nebo městě.

Lukáš Nedomlel