Organizátoři ze skupiny Photo NoPhoto takto využijí zámek už potřetí. Opět půjde o tvorbu napříč kreativním spektrem, ať už se jedná o malbu, kresbu, audiovizuál, sochu či právě analogovou fotografii. Opět zde budou zastoupeny všechny věkové skupiny tvůrců.

Pozvání přijali jak nezávislí kreativci, tak i studenti Fakulty umění Ostravské univerzity, Institutu tvůrčí fotografie a dalších oborů Slezské univerzity v Opavě, studenti středních škol i žáci základních uměleckých škol z Jeseníku a Města Albrechtic.

Hlavní myšlenkou je navrácení se k původní analogové fotografii.

„Odtud pochází chuť zorganizovat výstavu, která tady doposud chybí, a vyzdvihnout klasický způsob zpracování fotografie. Analog chápeme také jako poctivé řemeslo, které zahrnuje nejen fotografii, ale také malbu, grafiku, sochařství, šperkařství, jednoduše rukodělnou dovednost člověka. Touto výstavou chceme propojit různá umělecká odvětví se zámeckým prostředím a vytvořit tak galerii emocí pro všechny lidské vjemy," vysvětlila Bočková.

Vystavují například fotografové Jan Pohribný a Zdeněk Vajner (vítěz Czech Press Photo 2013 v kategorii Každodenní život), umělecký kovář Jan Guziur či filmová dokumentaristka Klára Řezníčková. Vernisážový víkend je 14. června ve 14 hodin. Součástí kulturního programu je tvůrčí dílna pro děti, divadlo, hudba, noční prohlídka zámku i táborák. Samozřejmostí je i možnost stanování v podzámčí. Výstava potrvá do konce září.

Z průměrného počtu tisíc návštěvníků se počet vyšplhal na dva tisíce v roce 2012 a za loňský rok už to byly rekordní čtyři tisíce.