Zapojil se totiž do projektu na záchranu ukrajinsko – české školy.

„Především chci podotknout, že jsem tam nežil, ale znám Zakarpatskou Ukrajinu jen jako pouhý turista. Letos jsem tam byl poprvé. Už dávno jsem si chtěl projet území bývalého Československa za Užhorodem a tentokrát mě velmi zaujal projekt na záchranu staré české školy z roku 1928, která se nachází v obci Rodnikova Huta. Tato škola má sloužit jako místo ozdravných pobytů pro děti z oblastí postižených výbuchem Černobylu. Je to území velice zajímavé po národnostní stránce, jsou tam vesnice rumunské, rusínské, ukrajinské i slovenské a navíc je to území velmi rozmanité po stránce vyznání. Potěšilo mě, že i Slezská diakonie tam plánuje nějaké humanitární projekty.“

„Je potřeba si uvědomit, že sociální práce u nás a na Ukrajině jsou úplně odlišné kategorie. Zatímco v České republice dobře funguje síť sociální pomoci a u nás v Krnově si třeba hrajeme s detaily kolem komunitního plánování, tam je to boj o nejzákladnější lidské potřeby, jako je jídlo, teplo a střecha nad hlavou. Těžko se dokážeme vcítit do toho, v jak tvrdých podmínkách dokážou lidé na Ukrajině přežít.“