Už třetí úspěšný ročník mají v Krnově za sebou organizátoři festivalu Setkání s duchovní hudbou. Díky místnímu Občanskému sdružení Flemmichova vila, Konventu minoritů Krnov a Hudební sdružení Krnov se při něm setkávají posluchači s vynikajícími interprety duchovní hudby ve výjimečných prostorech, tedy nejen v samotné gotické koncertní síni ale i v různých zdejších svatostáncích. Letos srdečně přijali vynikajícího německého klavíristu a varhaníka Jürgena Geigera, který je uchvátil v půli května u sv. Ducha naprosto virtuózní hrou na oba nástroje. Z jeho širokého a bohatého repertoáru zazněla díla Frédérika Chopina, W. A. Mozarta, F. Liszta, F. M. Bartholdyho i vlastní skladba Toccata farnetica. Jeho originální, svěží a strhující provedení skladeb bylo odměněno bouřlivým potleskem vestoje. Jako připomínku velkého úspěchu Hudebního sdružení Krnov na mezinárodním festivalu v německém Weilheimu společně s Hudebním sdružením Krnov přednesli i dvě části ze Slavnostní mše L.Vierna. „Není obvyklé, aby jeden umělec hrál na oba nástroje v jediném koncertu a ještě doprovázel sbor. Byl to obdivuhodný výkon a nezapomenutelný kulturní zážitek," neslo se mezi závěrečnými ovacemi z úst posluchačů. Jürgen Geiger měl navíc v české republice velmi náročný program. Koncertoval též v Opavě a v Hlučíně, a před každým vystoupením vždy pět hodin cvičil.

Závěrečný koncert festivalu se uskutečnil pro změnu ve zcela zaplněném chrámu Narození Panny Marie. Zazněly zde pravoslavné liturgické zpěvy v podání mužského pěveckého sboru Láska opravdivá z Masarykovy univerzity v Brně pod taktovkou Jana Špačka. Harmonické souznění jejich čistých hlasů umocňovala vynikající akustika chrámu, v níž závěrečné akordy doznívaly jako zvony. Slovansko-byzantské liturgické zpěvy v dílech Rachmaninova, Čajkovského, Musorgského a dalších slavných autorů přednesl sbor ve staroslověnském jazyce. K zážitku akustickému mohli návštěvníci i přidat i vizuální a obdivovat fresky, které se po mnohaleté rekonstrukci skví v celé kráse. Sbor Lásku opravdivou uvítal svým krátkým vystoupením Krnovský chrámový sbor. Zde se u dirigování vystřídali Václav Mička se synem Tomášem a mužská část tohoto sboru se v závěrečné písni L. Janáčka Láska opravdivá připojila k brněnskému sboru. I tento koncert uzavřel zasloužený dlouhotrvající potlesk publika.

Duchovní hudba tedy pro letošní rok v Krnově utichla, organizátoři festivalu ale už plánují ročník následující. „Naše díky ale patří také těm, jejichž hlas sice na koncertech nezazněl, ale bez jejichž podpory a sponzorování by se nemohly uskutečnit," nezapomněli dodat jednohlasně při závěrečném hodnocení s vírou v další spolupráci. (kuk)