Benefiční koncerty jsou formou veřejné sbírky určené výhradně pro rekonstrukci kostela svatého Michaela Archanděla, která byla vyhlášená 1. září 2013. Na opravu kostela, empírové stavby z roku 1844 s oltářem směřovaným netypicky na západ a státem chráněné kulturní památky, se zatím podařilo získat 1,6 milionu korun.

Celkové náklady přitom dosáhnou podle projektu a propočtů 21 milionů korun.

Na benefiční koncert zve všechny zájemce Pěvecký sbor města Vrbna a Římskokatolická farnost Vrbno. Vstupenky je možné koupit ve Středisku vzdělávání a kultury Střecha.

Ladislav Olejníček