Zásadní knihu k Böhmovu životnímu jubileu vydal za finanční podpory města Krnova ctitel a sběratel výtvarného umění Emanuel Křenek, který je především známý jako výrazná osobnost opavského divadla. Ten vydal knihu s vědomím, že Böhmovy umělecké aktivity překračují nejen hranice města, ale i regionu.

„V kontextu české výtvarné kultury mu patří pevné místo nejen jako spolutvůrci Klubu konkretistů a autorovi svébytného uměleckého díla, ale rovněž jako výrazné osobnosti, vždy chápající a naplňující společenské potřeby ve sféře užité tvorby. Proto jsem se odhodlal k projektu, který výročí jeho narození neokázale připomene," objasňuje Emanuel Křenek.

Svatoslav Böhm je autorem mnoha grafických úprav knih, knižních přebalů, ilustrací, plakátů, firemních značek a logotypů, novoročenek, návrhů a realizací expozic ve výstavnictví. Vytvořil řadu monumentálních realizací uměleckých děl v architektuře interiéru.

Je členem Unie výtvarných umělců České republiky, zakládajícím členem mezinárodního sdružení výtvarníků Klub konkretistů, skupiny a13 volné sdružení výtvarníků v Krnově a bývalého uměleckého sdružení Kontrast v Ostravě. Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

Ve své volné tvorbě se věnuje grafice, kresbě, ale především výtvarným objektům a dřevěným reliéfům. Zúčastnil se mnoha skupinových i autorských výstav. Výstava Ohlédnutí bude k vidění ve Flemmichově vile do 1. června.