Na co všechno se mohou turisté na hradě těšit? Na rytířský turnaj v seku mečem, gotický příběh s bohatým celodenním programem, na souboje s palcáty, sekerami a meči. Na život a etiketu při námluvách na středověkém hradě.

„Připraven je rovněž středověký tábor s prezentací starobylých řemesel, urozené dámy 
s ukázkou dvorských tanců," potvrdila heroldka hradní posádky Zuzana Matonohová z občanského sdružení Špinavci.

Zajímaví jsou i účinkující: kejklířská a divadelní společnost Komedianti na káře, kteří s károu naloženou loutkami zahrají parádní kejklířské pohádky Nebojsa a Princ Bajaja. Skupina historického šermu Taranis zase předvede líté souboje.

„Tato významná šermířská skupina z Rosic vystoupí na Sovinci poprvé. Představí fantastický rytířský turnaj v seku mečem a také premiéru šermířské pověsti Věčný boj," prozradila Zuzana Matonohová.

Představí se skupina historického šermu Berendal s premiérou pověsti Přepadení nebo těžkooděnci v plné zbroji Tartas s vystoupením Cestou z války. Chybět nebudou kejklíři Tomáš Bílek a Jindra Holeček. Prohlédnout si při tom mohou návštěvníci celý hrad.

Vybraná představení denního programu:
> 9.50 úvodní scénka Když se nechce bojovat
> 10.00 spektrál Na příkaz císaře
> 11.15 šermířský příběh Cestou z války
> 12.40 premiéra šermířské pověsti Přepadení
> 15.10 šermířská pohádka O falešném drakovi
> 17.15 rytířský turnaj O ruku princezny Kačenky
> 17.40 šermířská povídka Co zavinilo pančované víno