Slezské zemské dráhy také mají plné ruce práce, protože na Dožínky vypraví nejen obvyklý spoj s lokomotivou Malý štokr, ale mimořádně na trať vyrazí také mnohem menší rumunská lokomotiva Rešica. Ta se obvykle na osoblažské úzkokolejce projede jen dvakrát do roka, v červenci a v srpnu.

Zatímco Malý štokr vyjede z Třemešné v 10.45 hodin, Rešica vyrazí z Osoblahy ve 12.40 hodin. Na rudoltickém nádraží, které se v rámci velké rekonstrukce zrovna změnilo ve stavbu, se Rešica zdrží jen krátce. Na zpáteční cestu do Osoblahy vyrazí ve 14.11 hodin.

A jaký je program Dožínek ve Slezských Rudolticích? Začínají požehnáním dožínkového věnce v rudoltickém kostele sv. Kateřiny se v sobotu 18. srpna v 9.30 hodin ráno.

Shromáždí se zde zemědělci a farníci, aby společně poděkovali za úrodu. Z kostela se vydá průvod slavnostně nazdobenou obcí. Nesmí v něm chybět lidové kroje ani historické traktory, které místní pamětníci s láskou udržují v provozuschopném stavu.

Program na náměstí pokračuje až do večera. Folklor připomenou dechové hudby Rozmarýnka, slovácká Sadovanka, o legraci se postarají Maxíci, mládež potěší kapela Nebe a pamětníci zavzpomínají u písniček nestárnoucího dua Martha a Tena Elefteriadu.

Fanoušci Divokého Billa potěší revival.