Předehrou k otevření Muzea vidlí bude v pátek 15. června koncert v Bruntále, na kterém se představí od 20 hodiny v klubu Barbar kapely Nebezpečné vidle a Čížina. „Severočeskou punkrockovou kapelu Nebezpečné vidle jsme náhodou objevili na internetu, a hned nám bylo jasné, že na otevření Muzea vidlí nesmí chybět. Kapela Čižina se pojmenovala podle potoka, který protéká Lichnovem, takže víc ji asi netřeba představovat," pozval příznivce vidlí do bruntálského klubu Barbar zakladatel Muzea vidlí Jan Gemela.

Sobotní program 16. června se odehrává v Lichnově. Začíná v 10.30 hodin registrací borců na vidláckou olympiádu. Budou to úplně první vidlácké olympijské hry na území České republiky, takže by si je žádný sportovec neměl nechat ujít. „Podmínkou účasti je vytvořit a registrovat své pětičlenné klany, kmeny, oddíly, gangy a politická uskupení. Soutěžit se bude v pěti disciplínách. V současnosti jsou zveřejněny pouze tři z nich, pro které můžete začít trénovat.

Další dvě disciplíny budou odtajněny až při zahájení samotných olympijských her. Zatím můžete doma trénovat hod do dálky, hod na cíl a hod slaměným snopem do výšky," uvádí Jan Gemela a připomíná, že kromě vidláků mají na tuto akci povolený přístup i civilisté.

Slavnostní otevření expozice začíná v 11 hodin. Představí jednotlivé sekce muzea jako například Týrané vidle, kde jsou shromažďovány vidle poškozené nevhodným zacházením. Následuje křest druhé a třetí stovky exponátů. Jejich kmotry budou spisovatelka Anna Malcharková a přední slezský výtvarník Josef Odráška. Křest šampaňským bude velmi napínavý, protože je spojen s odseknutím hrdla lahve vidlemi.

Následuje zdravice významných účastníků a vernisáž výstavy Josefa Odrášky. Kolem poledne vyrazí spanilý průvod vidláků Lichnovem, do kterého se stále ještě mohou hlásit skupiny vidláků se svými alegorickými vozy.

Pro příznivce vidláctví je v Lichnově připravena řada doprovodných aktivit. Celý den probíhá takzvané vidlobraní, neboli odnímání vidlí původním majitelům pod ústředním heslem Kdo nedaruje vidle, není Čech! Muzeum si už také pořídilo vlastní razítko, aby mohlo hostům oficiálně potvrdit návštěvu muzea pro manželku, na propustku ze zaměstnání nebo jen tak rozdávat štemply do památníků. Samolepky pro Muzeum vidlí vytvořil malíř Pavel Čech.

Fidel Kuba, Anna Dohnalová