Miroslav Kubíček byl pedagog, básník a pohádkář. Býval označován jako básník Jeseníků, protože zdejší krajině uměl naslouchat jako málokdo.

Narodil se 1. října 1934 v Dolním Městě u Světlé nad Sázavou. V něm žil do dvanácti let, poté se s rodiči přestěhoval na Jesenicko.

Maturoval na jesenickém gymnáziu a poté studoval na Fakultě společenských věd Univerzity Palackého v Olomouci obor český jazyk a literatura. Od roku 1960 učil na Střední zemědělské technické škole v Šumperku.

V roce 1963 mu vyšel debut Dny sluncí. Přispíval do časopisů Červený květ, Plamen, Host do domu a kriticky se vyjadřoval k politickému vývoji. Po roce 1970 proto ztratil zaměstnání, měl zákaz publikovat a během normalizace byl veden jako osoba nepřátelská komunistickému režimu.

Po roce 1989 se opět mohl věnovat pedagogické činnosti a stal se ředitelem Střední zdravotnické školy v Šumperku. V důchodu vypomáhal jako kantor na Střední odborné škole v Šumperku a také na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu.

Do literatury se Miroslav Kubíček vrátil v roce 1992. Byl autorem řady sbírek básní, ale také děl pro děti: Jesenických pohádek a pověstí, Pradědových pohádek, Hornohanáckých pohádek a pověstí a knihy Pohádkové Jeseníky: Verše pro všechny děti.

Miroslav Kubíček žil do své smrti v Šumperku. V roce 2013 mu byla za přínos pro město za celoživotní literární práci, kterou zviditelnil celou oblast Šumperska a Jesenicka, Cena města Šumperka.