Skvostný renesanční zámek v Linhartovech už byl ve své pohnuté historii přestavěn, vypálen, vyplaven, vyrabován, zdevastován zubem času a v posledních letech kompletně zrekonstruován. Zájemci se mohou o aktuálních výstavách a expozicích dozvědět právě z internetových stránek www.zameklinhartovy.cz. Ve fotogalerii mohou návštěvníci zhlédnout historické fotografie zámku a jeho nádherného lesoparku, který je místem k procházkám i vyhledávaným arboretem. Lidé si mohou na internetu prohlédnout exteriéry i interiéry zámku, fotografie expozic a kulturních akcí z předchozích dvou sezón.

„Víme, že propagace je nesmírně důležitá, takže jsme se rozhodli aktualizovat a modernizovat webové stránky zámku v Linhartovech, aby oslovovaly zejména mladší generace. Zájemci se z nich dozví s předstihem o všech kulturních akcích, které se na zámku budou konat,“ řekl Jaroslav Hrubý, správce zámku. Stránky určitě budou zajímavé také pro milovníky historie. Program akcí výtvarného i hudebního zaměření se bude během roku postupně rozšiřovat a zpřesňovat. Lidé se mohou podílet na dalším vývoji stránek svými podněty, které přispějí k jejich větší atraktivitě a komplexnosti. „Budeme rádi, když nám lidé řeknou v elektronické návštěvní knize na internetových stránkách co bychom měli na nich i na zámku zlepšit či změnit. Zajímavých nápadů není nikdy dost,“dodal Jaroslav Hrubý.