Jejími autory jsou polští studenti opavského ITF a kurátory Vladimír Birgus a Jiří Siostrzonek.

Výstava představuje hlavně dva velmi rozšířené okruhy děl: fotografie s tématy vnitřního světa, autorské sebereflexe, intimity, rodiny a přátel na jedné straně a moderní, často výrazně subjektivně pojaté dokumenty vnějšího světa na straně druhé.

Vernisáž se uskuteční v pátek 21. února od 17 hodin v krnovské Flemmichově vile na Hlubčické ulici 20 a výstava bude veřejnosti od úterý do neděle vždy od 8 do 18 hodin přístupná až do 23. března.

Tradice studia Poláků na českých vysokých školách je velmi dlouhá. Na Karlově univerzitě tvořívali Poláci významnou část studentů a na českých uměleckých školách také vystudovalo několik vynikajících polských umělců.

Namátkou sochařka Alina Szapocnikow, která byla těsně po válce studentkou Josefa Wágnera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nebo filmová režisérka Agnieszka Holland, která v době Pražského jara a jeho násilného konce studovala na pražské FAMU.

Na žádné z českých uměleckých škol však Poláci netvořili a netvoří tak velké procento studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia jako na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Krátce po založení v roce 1990 šlo o jednoho nebo dva polské studenty v ročníku, dnes však Poláci tvoří zhruba třetinu všech studentů a v pedagogickém sboru působí už třetím rokem Polák Rafał Milach.