„Připadalo nám pozoruhodné, že Gustav Aulehla fotografoval oblast Sudet, od Mostu přes Bruntál, Krnov, Opavu až po Ostravu,“ uvedl historik umění a fotograf Tomáš Pospěch z nakladatelství PositiF.

Jak se žilo za socialismu

Aulehlovy fotografie z let 1956 až 1991 připomínají, jak se nám žilo za socialismu. Jak jsme na ulicích potkávali sovětské vojáky, chodili do průvodů, stáli fronty v obchodech, stěhovali se na nedostavěná sídliště. Fotil jen z vnitřní potřeby, takže dokázal bez autocenzury zachytit kontrasty mezi rozjásanými okázalými manifestacemi a všedním životem mezi oprýskanými fasádami. Jeho ikonickou fotografií je humorná scénka, jak milicionář na čestné stráži u srpu a kladiva kouká na hodinky.

Jan Werich pozval Gustava Aulehlu do svého soukromí na Kampě. Při focení si spolu povídali o všem možném.
Fotograf Gustav Aulehla z Krnova fotil Wericha doma v bačkorách

Aulehla chodil s fotoaparátem do hospod i kostelů, ordinací, kanceláří, hotelů, do přírody, na lyže, na hony, do obchodů, továren, cirkusů, porodnic, jídelen, školek i jeslí. Cestoval s fotoaparátem do rušných metropolí i do zapadlých osad, na spartakiády, k moři, na výstavy, koncerty, podnikové porady, na křtiny, svatby i pohřby. Pozoroval děti, co si hrají mezi paneláky ve výkopech nebo na haldách zeminy.

Fotím, abych nezapomněl

„Díky fotkám si jasně vybavím spoustu věcí, které bych jinak dávno zapomněl. Třeba že kdysi bylo běžným zvykem, abychom se v neděli všichni svátečně oblékali. Dobu, ve které žiju, jsem chtěl zaznamenat v celku a jak nejlépe to umím. Dokument je ale jen základ. Mě šlo ale také o to přidat k němu nějakou estetickou hodnotu,“ vysvětlil Gustav Aulehla jak si vytvořil osobitý umělecký rukopis.Drží se zásady nic nearanžovat a neovlivňovat realitu.

Fotograf Gustav Aulehla získal za své dílo řadu ocenění.  Krnované ho znají nejen jako fotografa, ale také jako projektanta. Začínal u Okresního stavebního podniku, později působil jako vedoucí projekce Severomoravských státních lesů.
Gustav Aulehla je krnovský fotograf evropského významu

Aulehlova Sudetská kronika bude k dostání nejen v knihkupectvích, ale také ve vybraných galeriích v Praze, Brně a Ostravě. Její vydání by měly doprovodit i výstavy. „Aulehlova tvorba je stále známa jen nedostatečně, proto o výstavy hodně stojíme. Na příští rok se připravuje výstava v Městském muzeu v Krnově, dále máme předběžně domluvenou výstavu v Praze, ale vše je v tuto chvíli nejisté. Současná situace teď výstavám ani jejich návštěvnosti příliš neprospívá,“ uzavírá Tomáš Pospěch.

Sudetská kronika je teprve druhou monografií Gustava Aulehly z Krnova.Zdroj: PostiF

Na Krnovsku byl Aulehla legendou, ale v celostátním a evropském měřítku dlouho zůstával neobjeveným autorem, přestože zpracoval podobné témata mnohem dříve než jeho známější kolegové. Sudetská kronika je teprve druhou Aulehlovou monografií.

K TÉMATU

Dílo krnovského fotografa lze vidět také na těchto internetových stránkách