Zuzana Fajkusová vystudovala Lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její zájem o exotické země a infekční nemoci ji přivedl na myšlenku zapojit se do projektu Ostrov naděje, který v Keni usiluje o vybudování školy, školky, sirotčince a kliniky pro obyvatele ostrova ve Viktoriině jezeře. Pro chudé místní obyvatelstvo je otevření medicínského zařízení na Rusinga Island skutečnou nadějí na lepší život.

Špatná dosažitelnost lékařské pomoci na ostrově je dána nejen velkou vzdáleností od nejbližších nemocnic či absencí dopravních prostředků, ale především si chudí Keňané nemohou ošetření v nemocnici dovolit, když je zdejší zdravotnictví financováno převážně přímou platbou pacientů. To jsou hlavní důvody, proč příbuzní většinou dopraví pacienty do nemocnice v tak pokročilém stadiu nemoci, že už jim lékaři ani při maximálním úsilí nemohou pomoci.

Klinika Ostrova naděje, kterou provozuje Centrum Narovinu, zahájila provoz na jaře 2010 pouze s místním středním zdravotnickým personálem. Díky podpoře Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce svaté Alžbety v Bratislavě mohl být tento tým posílen o dvě lékařky: Zuzanu Fajkusovou z Krnova a Marii Tichou z Opavy. Co čeká mladou Krnovanku, když se rozhodne pracovat v Keni, prozradí Zuzana Fajkusová na besedě 7. března v 18 hodin v čítárně spolkového domu v budově kina Mír.

Vysvětlí také fungování občanského sdružení Centrum Narovinu, které je z velké části založeno na dobrovolnické práci. Na celý či částečný úvazek organizace zaměstnává pouze šest lidí, a to čtyři na rozvojových projektech v Keni a dva se věnují osvětovým projektům pro školy a veřejnost. Všechno ostatní zajišťují dobrovolníci výhradně ve svém volném čase.