Kvalitně zpracovaná kniha, kterou doplňují na dvou stech padesáti pěti stránkách desítky fotografií, je věnována královskému nástroji, varhanám. Ty se v Krnově vyrábějí již celé generace. S nápadem vytvořit jedinečnou publikaci přišel před třemi lety Bohumil Plánský, přední český odborník na stavbu varhan.

Poté, co se na vznik knihy Odboru vnějších vztahů Městského úřadu Krnov podařilozískat velkou část finančních prostředků z dotace Moravskoslezského kraje, se vytvořil autorský tým, který vytvořil redakční radu. V ní zasedla Eva Marková, Rostislav Balner a Svatopluk Ručka. Autorem většiny textů je Bohumil Plánský. Na desítkách stran se však podílel také Petr Koukal, Karel Boženek, Petr Lyko, Vladimír Blucha, Pavel Petr, Svatopluk Ručka, Jana Kypúsová a Miroslav Mitura. Kniha má také své fotografy a odborné poradce.

Slavnostního křtu se ujala Renata Ramazanová, starostka Krnova, společně s Petrem Adamcem, náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Knize oba popřáli hodně úspěchů u čtenářů.

„Přátelé, vím, že je to hřích, knihu polévat šampaňským, ale je to kvalitní vazba a jsem si jista, že se jí nic nestane. Chci poděkovat všem, kteří se na vzniku knihy jakkoliv podíleli. Knize přeji úspěch u čtenářů,“ pronesla při křtu Renata Ramazanová. Podobná slova pronesl i Petr Adamec. V závěru slavnostního křtu zahrál na varhany také hlavní autor publikace Bohumil Plánský.