Bruntálský starosta Petr Rys a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák na radnici společně zahájili výstavu, která mapuje celé období od ustanovení nového krajského zřízení až do současnosti. Zachycuje nejzajímavější a nejdůležitější momenty ze života obyvatel kraje.

Výstavu tvoří patnáct panelů, na nichž je vždy jedna strana věnovaná článkům, které popissují události v jednotlivých letech. Druhá strana panelů informuje o kraji. Návštěvníci se třeba dozvědí kolik dětí se narodilo za dobu existence kraje, o kolik kilometrů silnic se kraj stará a kolik posypového materiálu se spotřebuje v zimě. Lidé se také dozvědí, kolik lidí kraj zaměstnává, kolik provozuje škol, domovů seniorů nebo nemocnic, kolik zařízení pro tělesně či mentálně postižené.

Také zde lze najít informace o odpadovém hospodářství, bezpečnosti nebo investicích.

„Jsem rád, že se výstava dostala i k nám. Naše spolupráce s krajem je, myslím si, na dobré úrovni. Nedávno naše městská rada třeba schválila přijetí investiční dotace v maximální výši 6,5 milionu korun na projekt Rozvoj průmyslové zóny Bruntál Sever," uvedl při zahájení výstavy starosta Petr Rys.

Výstavu je možné navštívit na bruntálské radnici do 29. července. Protože je putovní, poté se postupně přesune také do Opavy, Frýdku-Místku, Karviné a Ostravy.

Ladislav Olejníček