Proto se Římskokatolická farnost a Základní umělecká škola ve Městě Albrechticích rozhodly uspořádat v pátek 17. září Benefiční koncert, jehož výtěžek pomůže lidem ve Frýdlantu v severních Čechách.

Kostel Navštívení Panny Marie rozezněly nádherné skladby J. S. Bacha, Michaela Praetoria, Clouda Debussyho nebo Valeria Otta. Koncert zahájil úvodním slovem kněz Mgr. Jan Randa. Postižené povodní přišlo podpořit mnoho návštěvníků z Města Albrechtic a z blízkého okolí spolu se senátorem Jiřím Žákem z Bruntálu.

Na koncertu zazněly varhany v podání Eduarda Müllera z Osoblahy, violoncella Petra Mecy a Daniela Noska, pozouny Viktora Štefka a Jiřího Langera, tuba Martina Kuchaře. Harfu rozezněla nádhernými tóny slečna Darina Yanková. Na trubky skvěle zahráli Martin Schubert a Pavel Hanslík, na klarinety Pavel Plánský, Milan Pelc a Svatopluk Mareček.

Ke sváteční náladě přispěl velkou měrou i pěvecký smíšený sbor ze Základní umělecké školy v Bruntále pod vedením Jiřiny Krystýnkové a také průvodní slovo paní Jany Fojtové. Všichni interpreti byli za své brilantní výkony zaslouženě odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Děkujeme všem dárcům i vystupujícím hudebníkům za jejich podporu.

Zdeněk Kurečka