Kostel sv. Martina, který je dominantou Krnova, je nasvícený celkem jedenácti reflektory, umístěnými na čtyřech stožárech, a také šestnácti světelnými body v betonových patkách, které jsou zapuštěny do země.

Zároveň s kostelem byl nasvícen také nedávno zrestaurovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty, který se nachází na jeho severní straně.

Světla italské firmy Guzzini instalovala společnost Eltodo Osvětlení, město tato akce vyšla na 900 tisíc korun.