Benefiční koncerty se zde konají už šest let, aby výtěžek pomohl farnosti s opravami vrbenského kostela. Farníci už zvládli spoustu práce. Za uplynulý rok museli odstraňovat nesoudržné omítky z kleneb kostela. Díky dotaci Moravskoslezského kraje ve výši kolem jednoho milionu korun už bylo dokončeno omítnutí třetiny stropu hlavní lodě kostela. Rovněž bylo dokončeno odvlhčení základů.

Farnost společně s městem Vrbnem zafinancovala úplnou obnovu bočního schodiště u kostela i s použitím původních pilířů. Pro další práce na klenbách farnost zakoupila vlastní lešení, které významně sníží další náklady na opravy.

V příštím roce se předpokládá další posun v opravách, a to omítnutím další části klenby.

Posluchači v lavicích pod konstrukcí, která překrývá klenby, se těšili na bohatý repertoár PSMV, který zahrnuje díla od renesanční polyfonie až po skladby současných autorů, včetně spirituálů a úprav lidových písní, nejen českých. Vznikl z iniciativy vrbenských učitelů v roce 1970. Svou kvalitu sbor prokazuje účastí na mnoha mezinárodních soutěžích a festivalech doma i v zahraničí, kde získal řadu ocenění.

Pěvecký sbor Města Vrbna pod Pradědem (PSMV) vystoupil na benefičním koncertu  v kostele Sv. Archanděla Michaela. Koncert byl oslavou 175. výročí vysvěcení chrámu a současně podpořil pokračování oprav.

Dosud vydal pět různě tématicky zaměřených CD. Dirigentem sboru je Leoš Sekanina, který sbor vede samostatně od roku 2001. Na koncertu PSMV interpretoval skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Antonína Tučapského a Antonína Dvořáka.

Jako host vystoupil soubor Musica Dolce Vita, který na hudební scéně působí od roku 2005. Věnuje se interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové. Ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tematických koncertů (tříkrálový, mariánský, velikonoční atd.). Soubor diváky potěšil skladbami od Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Franze Schuberta, Charlese Gounoda či Marina Maraisa.

Ovace vestoje zakončily páteční koncert, publikum zúčastněným umělcům vřele aplaudovalo a vynutilo si nejeden hudební přídavek.

Andrea Martínková