Více než padesát hráčů orchestru hrálo před radnicí na Hobzíkově ulici. Většinu skladeb řídil Karel Dospiva, zakladatel tohoto legendárního hudebního tělesa, který je zároveň jeho uměleckým vedoucím. Karla Dospivu střídal u taktovky Luděk Tlach, učitel ZUŠ Krnov. Stovky posluchačů při téměř dvouhodinovém koncertu ocenily hráče, sólisty i dirigenty bouřlivým potleskem.

Letošní školní rok byl pro orchestr velmi úspěšný. Řada vystoupení a koncertů k oslavám pětačtyřicátého založení orchestru potvrzovala stále vysokou úroveň tohoto tělesa. Vrcholem školního roku byl Mezinárodní festival dechových hudeb Praha 2007, kde jel orchestr obhajovat Zlaté pásmo z roku 2006. I přes velkou konkurenci orchestr na této soutěži obstál a Zlaté pásmo získal.

„Je obdivuhodné, že Dechový orchestr mladých Krnov patří po celá desetiletí mezi přední dechové orchestry v české republice. Věřím, že o tomto hudebním tělese a jeho přednostech uslyšíme i v dalších letech,“ sdělil Evžen Zámečník, uznávaný hudební skladatel.

Vedení orchestru hodnotí rok pozitivně, nikoli však v superlativech. „Právě uplynulý školní rok orchestru byl dobrý. Bohužel se stále potýkáme s nedostatkem hráčů a vypadá to tak, že i v dalším školním roce dojde k několika odchodům. Již nyní bychom se neobešli bez bývalých hráčů, kteří nám pravidelně vypomáhají,“ přiznal Karel Dospiva.

O tom jak to bude vypadat v příštím školním roce dirigent příliš mluvit nechtěl. „Všichni hráči dostali pozvánky do zkoušek na příští školní rok. Věřím, že se nás v září sejde takový počet, abychom mohli dále zkoušet a dělat při koncertech radost našim věrným posluchačům. Co ale bude v září, ještě nevíme. Dnes můžu jen poděkovat všem hráčům za uplynulý školní rok a popřát jim krásné prázdniny. Poděkování si zaslouží i naši příznivci, protože potlesk je hnacím motorem celého orchestru,“dodal Karel Dospiva.