Koncert bude malou oslavou ukončení dalšího projektu. V rámci česko – polského projektu zaměřeného na podporu turistiky v pohraničí se podařilo získat prostředky na řešení vlhkosti zdiva v barokním refektáři Konventu minoritů v Krnově.

Pro zastavení vzlínání vody ve zdech refektáře kláštera bylo nutné odstranit beton podlahy a zásyp sutí. Pod ním se našly hroby zesnulých a středověké zdivo. Národní památkový ústav v Ostravě zde proto provedl archeologický průzkum, který poodhalil středověké dispozice kláštera. Na koncertu zazní varhany v podání Jakuba Osadníka, alt zpěvačky Anděly Dozbabové a mezzosoprán Lucie Pláteníkové. Zazní v dílech J. S. Bacha, Antonína Dvořáka, Adama Michny z Otradovic a podobně. Koncert pro příznivce duchovní hudby a historie připravily Konvent minoritů v Krnově a Hudební sdružení Krnov.

KVĚTOSLAVA KUKELKOVÁ