Na Den dětí v pátek 1. června byly v Zrcadlové kapli pražském Klementinu na slavnostním ceremoniálu vyhlášeny výsledky. Moderátor Arnošt Goldflam oznámil, že krnovská knihovna získala skvělé 4. místo za knihovnami v Sedlčanech, Uherském Hradišti a Havířově.

V první části soutěže hlasovaly děti, které svým knihovnám vystavily vysvědčení a ve druhé fázi hodnotili knihovny profesionálové. „Díky vysvědčením, v nichž děti vyjadřovaly své názory a postoje, často dost otevřeně a nekompromisně, mohou knihovnice spatřit silné a slabé stránky svého oddělení očima dětí,“ uvedla za organizátory z předsedkyně KDK Eva Sedláčková.

Podle dostupných údajů je v České republice téměř 6 tisíc veřejných knihoven a řada jejich poboček. Mezi kritérii pro hodnocení byla například týdenní provozní doba oddělení pro děti, procento registrovaných čtenářů do 15 let z celkového počtu dětí v obci. Dalším kriteriem byl počet výpůjček na jednoho registrovaného dětského čtenáře, přírůstek knihovního fondu v dětském oddělení, počet kulturních a vzdělávacích akcí pro děti za loňský rok nebo počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem. Ocenění krnovské knihovně, které je už 60 let, patří i jejímu řediteli Petru Cestrovi.