Návštěvníci zámku v Hošťálkovech se v kinosále u animované pohádky o Santa Clausovi mohli zamyslet, jakými neuvěřitelnými modifikacemi prošel svatý Mikuláš, původně biskup žijící ve čtvrtém století.

Památkářka Ľubica Mezerová návštěvníkům vysvětlila, jak vznikla mikulášská nadílka a proč se do ní zapojili také čerti a andělé. Pak už požádala ostatní adventní světce Ondřeje, Ambrože, Barboru a Lucii , aby se sami představili.

SVATÝ ONDŘEJ

ONDŘEJ se pozná podle svatoondřejského kříže ve tvaru X.Svatý Ondřej se omluvil, že se nejmenuje Ondřej, ale nějak se jmenovat musí, když se jeho skutečné hebrejské jméno nedochovalo.

Pochlubil se, že zná osobně Jana Křtitele i Ježíše Krista, a kamarádí se s apoštoly.

„Jsem také spoluautorem evangelia. Svému mladšímu bráchovi, který byl rybář, stejně jako já, jsem tak dlouho vyprávěl o Ježíšově učení, až se z něj stal apoštol svatý Petr. To dřevěné X tady mám proto, abyste mě poznali podle atributu. Byl jsem totiž ukřižován na takovém zvláštním kříži, kterému se říká svatoondřejský. Jsem patronem Rumunska, Ukrajiny a Skotska,“ představil se svatý Ondřej s tím, že na jeho svátek, 30. listopadu, startuje advent.

SVATÁ BARBORA

BARBORA je ochránkyní havířů a dětí. Její třešňové halouzky barborky vykvetou na Vánoce.Svatá Barbora vítala hosty třešňovými větvičkami barborkami, které se řežou na její svátek, 4. prosince. S tím řezáním má ale mučednice Barbora dost špatné zkušenosti.

Když se odmítla vzdát zakázané křesťanské víry, po dlouhém bičování a pálení jí kat uřízl prsa. A to ještě nebyl konec.

Barbora byla nahá potupně odvlečena na popraviště, kde ji pohanský otec osobně sťal mečem. Z jasného nebe udeřil blesk a krutého rodiče na místě zabil. Od té doby je Barbora patronkou dělostřelců a pyrotechniků.

Je ochránkyní rizikových povolání, hlavně havířů, a také dětí.

SVATÝ AMBROŽ

AMBROŽ drží koště polepené papírem na odhánění dětí.Oproti krvavým historkám adventních mučedníků má svatý Ambrož nudný životopis. Byl hlavně teolog a vzdělanec.

Na jeho svátek, 7. prosince, obchází dědinu za soumraku tajemná postava s vysokou homolovitou čepicí, které obličej zakrývá rouška.

V jedné ruce Ambrož drží uzlík s cukrovinkami, aby přilákal děti, a ve druhé koště polepené papírem, aby je odháněl. Je při tom spousta legrace.

SVATÁ LUCIE

LUCKY v prostěradle s čapím zobákem straší děti a kontrolují úklid.Svatá Lucie je zvláštní tím, že ji uctívají nejen katolíci a pravoslavní, ale i někteří luteráni. Když rozdala svůj majetek chudým, a navíc si vydloubla oči, aby je darovala mladíkovi, který o nich vedl zamilované řeči, provalilo se, že je křesťanka.

Měla být za trest transportována do nevěstince, ale nedokázali s ní pohnout ani párem volů. Než jí po dlouhém mučení propíchli krk mečem, stačila ještě předpovědět, je jednou bude křesťanská víra povolena. Lidové zvyky na její svátek, 13. prosince, provází Lucky v bílém prostěradle s čapím zobákem a se zamoučeným obličejem.

Ty straší děti, že jim rozpářou břicho. Také ptačím brkem kontrolují prach v rozích místnosti, jestli má hospodyňka před svátky už uklizeno.