Založením Hudebního sdružení Krnov neboli Kirchenmusikverein začala nepřetržitá tradice pěstování duchovní hudby v Krnově.

Současným vedoucím Hudebního sdružení Krnov, jehož součástí je i Krnovský chrámový sbor, je Václav Mička. V rámci oslav kulatého jubilea se ve dnech 6. až 10. července sdružení vydalo za německými kolegy.

„Setkali jsme se při společných vystoupeních s muzikanty, kteří jsou pro nás obzvláště významní. Například s uměleckým vedoucím Günzburského komorního orchestru Wilfriedem Sendlerem se kterým jsme spolupracovali více než dvacet let na závěrečných koncertech v rámci česko-německých kulturních týdnů v Krnově i při koncertech v Německu,“ uvedl Václav Mička a pokračoval: 

„Dále jsme se setkali s krnovským rodákem Heinzem Hübnerem z Fronreute, se kterým nás pojí stejné historické kořeny. Jeho otec totiž hrával v našem sdružení na housle.“  

Hudební sdružení Krnov po koncertě ve Fronhofenu. Krnovský rodák Heinz Hübner  je vpředu devátý zleva.Zdroj: Květoslava KukelkováHudební sdružení Krnov po koncertě ve Fronhofenu. Krnovský rodák Heinz Hübner je vpředu devátý zleva.Autor: Květoslava Kukelková

Smyčcové kvarteto Heinze Hübnera, kde hraje také jeho manželka Adelheid společně se všemi jeho dětmi, ze kterých jsou světoví muzikanti, i přátelé a všechna jeho vnoučata, hráli v roce 2013 bez nároku na honorář v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově.

Vynikající koncert Heinz Hübner tehdy věnoval Krnovanům jako symbol usmíření mezi Čechy a Němci. Heinz Hübner opouštěl Krnov v roce 1945 jako pětiletý se svou rodinou při takzvaném Hladovém pochodu.

Výtěžek z koncertu byl na jeho přání věnován na opravy kostela sv. Martina v Krnově. Tam se konala slavnostní mše k oslavě 105. výročí Hudebního sdružení Krnov. Když společně hráli Češi i Němci v náročném programu, pro Krnov to byla zcela mimořádná událost.

V současnosti patnáctiletý vnuk Ysai Hübner je po svém otci geniální houslista. Představuje už pátou generaci v rodině, která má kořeny v Krnově. 

Nyní neváhal přijet se svou sestrou Naimou z New Yorku, aby se oba  zúčastnili oslav 110. výročí Hudebního sdružení Krnov společně s muzikantskou rodinou Hübnerových, místním chrámovým sborem ve Fronhofen a se spoustou přátel.

Na oslavě byl rovněž přítomen místní starosta. Na společenských večerech se velmi líbily české, moravské a slovenské lidové písně s doprovodem hudebních nástrojů, které vždy na oplátku okamžitě vyvolaly u německé strany jejich obdobné ukázky z repertoáru.

Muzikanti si v hudbě a zpěvu rychle porozumí. Při zajímavých rozhovorech s německými hostiteli se překvapivě osvědčili studenti, nejmladší členové sboru, kteří výborně tlumočili v němčině a angličtině a pomáhali tak navazovat nová přátelství.

Všude se Krnovanům dostalo srdečného přijetí a obětavé péče ze strany místních sborů. Čeští i němečtí muzikanti a zpěváci vždy po jediné zkoušce nastoupili na společné vystoupení.  Ohlas byl značný.

„Jsem naprosto unesena,“ řekla Christa Krause z Ulmu, „jak dokonale harmonicky váš sbor zpívá od piano pianissimo až po forte. Viděla jsem jednu paní plakat z dojetí. Je to velký zážitek. Velká kvalita. Všechna čest. U nás ve sborech většinou zpívají starší lidé a vy máte tolik krásných mladých lidí. Obdivuhodné.“

Na koncertech a vystoupeních zazněla převážně díla českých skladatelů jako Fibicha, Ebena, Tučapského a podobně.

„Česká hudba je školou Evropy, mám ji moc rád,“ potvrdil Heinz Hübner. 

V bazilice ve Weingartenu Krnované díky Heinzi Hübnerovi poznali asi nejvýznamnější německou památku svého druhu: unikátní barokní varhany Josepha Gablera z roku 1746. Jejich nádheru a stavbu mohli zblízka obdivovat varhanáři z krnovské firmy Kánský-Brachtl, kterří jsou současně sboroví zpěváci.

Varhaník Eduard Müller si na ně dokonce mohl zahrát, což je možné jen na zvláštní povolení. 

„Těšili jsme se  také na faráře Ulricha Lindla, který je hlavním organizátorem našich setkání a koncertů v Německu nejen v tomto roce. Přestože je zaneprázdněn prací na biskupství, ale i velkými charitativními projekty v Keni a Sýrii, věnoval se nám osobně mnoho hodin. Provázel nás dokonce po památkách v Augsburku. Na jeho pozvání jsme uskutečnili koncert v poutním kostel v Biberbachu. Tam jsme pak vystoupili na slavnostní mši společně s místním chrámovým sborem. Velký podíl na úspěchu akce mají i precizní organizátoři manželé Pohorely z Offingenu, kteří hovoří také česky. Dlouholetých přátelských vztahů si nesmírně vážíme,“ dodal Václav Mička.

„Vaše návštěva a vaše hudba zanechaly v Biberbachu hluboký dojem. Já sám jsem byl velmi dojatý. A jsem rád, že jste si s členy našeho chrámového sboru tak dobře porozuměli,“ řekl Ulrich Lindl.

„Svým zpěvem a hudbou jste nás inspirovali, děkujeme za to! Snad se brzy uvidíme v Krnově,“  napsali členové místního sboru.  

Hudební sdružení Krnov děkuje městu Krnov za podporu, bez níž by se tato výjimečná a historicky významná setkání nedala realizovat.