Výstava pod názvem Archeologické nálezy na Krnovsku seznámí návštěvníky krnovské knihovny přehledně s dějinami od pravěkých počátků po ranou dobu historickou. Vzhledem k dispozičním možnostem této netradiční výstavní síně se nabízí samozřejmě pouze dvojrozměrné exponáty.

Jedná se o mapy, náčrty a další archiválie z archeologického materiálu uloženého v krnovském muzeu. Nechybí ani odkazy na odbornou literaturu, jejíž převážná část je k dispozici ve fondech Městské knihovny Krnov. O vznik výstavy se zasloužil krnovský archeolog Svatopluk Bříza.

Výstava bude veřejnosti přístupná během otevírací doby knihovny, tedy ve všední dny mimo středy od 8.30 do 18 hodin, v sobotu do 12 hodin.

(voz)