Poprvé se zrestaurovaná fresková výmalba představili veřejnosti ve středu 23. května v 16 hodin. Všechny pozdně románské, gotické až ranně renesanční malby, které pokrývají stěny i klenby, jsou už odkryté. Zbývá je dočistit, zpevnit a provést retuše i fixáž, upravit okna sakristie a provést novou elektroinstalaci.

Odkryté fresky jsou v rámci Moravskoslezského kraje výjimečné nejen svou kvalitou, zachovalostí a rozsahem, ale také tématikou. Protože mohou přispět k rozvoji cestovního ruchu, město Krnov se významně finančně podílelo na jejich záchraně. "Odkrytá díla lze srovnat s nejcennějšími gotickými malbami v regionu, které jsou v kostele ve Starém Městě u Bruntálu a v krnovské síni Svatého Ducha. Fresky v Kostelci jsou mimořádné svým rozsahem i tím, jak jsou zachovalé," shodují se restaurátorky.

Odkryté fresky v Kostelci mají s malbami ve svatém Duchu některé společné rysy, například zvýraznění cihel kolem lomených okenních oblouků červenou barvou nebo cechovní znaky. Byl zde odkryt také znak Krnova se třemi zahnutými rohy, který je symbolem města do dnešních dob. Námětem maleb jsou například skutky svatého Benedikta, běsové smrtelných hříchů, skutky milosrdenství nebo čtyři evangelisté. Smrtelné hříchy inspirovaly fantazii středověkých mistrů malířů k vyobrazení skutečně ďábelských oblud, psovité šelmy nebo ženy na medvědovi. Nově odkryté malby a nápisy teprve čekají na odborné zhodnocení, což ještě může přinést další překvapení.